Khay Chống Trượt Chữ Nhật SN#528110

KHAY CHỐNG TRƯỢT CHỮ NHẬT
– Model/ Mã: SN#528110
– Size/Kích thước: 36x46cm
– Model/ Mã: SN#528111
– Size/Kích thước: 38×51 cm
– Model/ Mã: SN#528112
– Size/Kích thước: 41×56 cm
– Model/ Mã: SN#528113
– Size/Kích thước: 46×66 cm
– Material / Chất liệu : Nhựa PA+PE
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo