Gắp Đá SN#528516

TONG/ GẮP ĐÁ
– Model/ Mã: SN#528516
– Size/Kích thước: 23,5 cm
– Model/ Mã: SN#528517
– Size/Kích thước: 22 cm
– Model/ Mã: SN#528518
– Size/Kích thước: 20 cm
– Model/ Mã: SN#528519
– Size/Kích thước: 17.5 cm
– Model/ Mã: SN#528520
– Size/Kích thước: 14.5 cm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo

Danh mục: Từ khóa: ,